Decis EW50,postrek 25ml.- proti škodcom

Decis EW50,postrek 25ml.- proti škodcom

Decis EW50-postrek proti škodcom,25ml.-proti pilarke slivkovej,obaľovačom,kvetovka jabloňová,pásavka zemiaková,skočky,mlynárik kapustový a iní cicaví a žraví škodcovia

viac informácií

13

Kontaktný postrekový insekticídny prípravok vo forme emulzie olej vo vode určený na reguláciu výskytu živočíšnych škodcov v poľnohospodárstve a záhradníctve.Slivky -piliarka slivková a žltá/skorá červivosť plodov/,črešne-vrtivka čerešňová,obaľovač jablčný,ovocné dreviny/cicaví a žraví škodcovia/,rajčiak/pásavka zemiaková/ a iné.Aplikácia podľa návodu/apríl -máj/.

bal.25ml.